Verscheidenheid

 
 
 

 

is een onderzoeks- en adviesbureau. Het adviseert en begeleidt organisaties bij vraagstukken rondom het duurzaam leren van de organisatie en haar medewerkers.

 

 

Ons uitgangspunt: duurzaam leren resulteert erin dat zowel medewerkers als organisaties aantoonbare toegevoegde waarde blijven behouden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst; in een voortdurend veranderende omgeving; van de eerste tot aan de laatste loopbaanfasen....

 

  

Steeds meer organisaties krijgen te maken met de volgende thema's:


Verscheidenheid constructief benutten:

Hoe kan beter gebruik gemaakt worden van de verschillen in kennis, ervaring en kwaliteiten van jongeren en ouderen, waardoor 'een en een méér dan twee' wordt?


Hoe kunnen kennis en ervaring van (oudere) medewerkers benut worden tijdens leertrajecten voor nieuw instromende medewerkers?

Competent zjn en blijven

............................................ meer »  

Kennis ontwikkelen en innoveren

................................. meer »  

Ervaring en deskundigheid borgen

................................ meer »  

Verscheidenheid constructief benutten

........................... meer »  

Organisatieveranderingen in praktijk vormgeven

............ meer »  
 
   
 

 

 

Kolkhuis Tanke/duurzaam leren in organisaties komt - samen met de klant - tot daadwerkelijk effectieve oplossingen voor dit soort vraagstukken.

 

 

Een rijkheid aan praktijkervaring, gecombineerd met de toepassing van actuele wetenschappelijke kennis en inzichten, vormen de basis van waaruit wij unieke oplossingen - toegesneden op specifieke organisatiepraktijken - ontwikkelen.Dr. I.R. Kolkhuis Tanke