MBO Rijnland
De Belastingdienst
Politie
ProRail
Dura Vermeer

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt: duurzaam leren resulteert erin dat zowel medewerkers als organisaties aantoonbare toegevoegde waarde blijven behouden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst; in een voortdurend veranderende omgeving; van de eerste tot aan de laatste loopbaanfasen.

Lees meer

Onderzoek & Advies

Onderzoek binnen de specifieke organisatiecontext vormt het fundament voor doeltreffende adviezen en (leer)interventies.

Leerinterventies

Onze adviezen monden uit in concrete voorstellen, aanpakken en producten ten behoeve van effectieve leerinterventies.

Workshops & Themadagen

De aandacht in de media voor 'de vergrijzing' en 'langer werken' roept over het algemeen nog veel vragen op.

Lezingen

Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen geeft Isolde lezingen over het thema 'duurzaam leren van (oudere) medewerkers'.

1998

Startjaar

200

Geholpen klanten

5

Bediende sectoren